Vietnamese beef and tomato soup with rice noodles (Bún Bò Sáo Răm)

A simple, savory yet unpopular Vietnamese rice noodle soup that you probably would never find it anywhere: Bún Bò Sáo Răm. This rice noodle soup features simple ingredients: thin-sliced beef, lots of tomatoes and Vietnamese coriander. And yes, it’s another delicious recipe from grandma, haha!

Bún bò Huế tại gia

Món mà mình cực kỳ thèm: Bún Bò Huế, hay còn gọi là Spicy Beef Noodle Soup. Mình mê món này hơn cả Phở đó, tới nỗi mà bạn người yêu mình bảo, chìa khóa mở cửa trái tim mình chính là một tô Bún Bò thơm ngon. Mà bản thân bạn í cũng mê món này luôn. Vậy nên… “Bún bò Huế tại gia” để tụi mình có thể thưởng thức một cách thoải mái ở nhà!

How I have “Bun Bo Hue” at home? (Homemade spicy beef noodle soup)

The one that I always crave for: Bun Bo Hue – Spicy Beef Noodle soup. I love it even more than Pho that my boyfriend knows that it’s the key to my heart: taking me out for a bowl of Bun Bo Hue. He falls in love with it, too. So here we are, the project of homemade Bun Bo Hue allowed us to enjoy it comfortably at home!

Hi there! Thank you for visiting us today. Don’t forget to Subscribe / Follow us for more delicious content!

 

Follow Titanium-22 on WordPress.com