Xôi ba màu

Lấy cảm hứng từ món Xôi hoa cau của ngoại, mình tự chế món Xôi ba màu này vởi đậu đỏ và đậu xanh, cho món ăn ngon miệng, đẹp mắt và dinh dưỡng. Và vì mấy thứ đậu cho 3 màu khác nhau nên mình gọi nó là Xôi ba màu.

Hi there! Thank you for visiting us today. Subscribe / follow us now to get the nerdy design of Giveaway Special!

 

Follow Titanium-22 on WordPress.com