Gà xào cay

Gà đã trở lại đây! Lần này, mình làm món gà xào cay mà hay thấy trên mấy chương trình thực tế của Hàn Quốc ấy. Nhìn ngon lắm cơ nên mình nhất định phải thử xem sao.

Hi there! Thank you for visiting us today. Don’t forget to Subscribe / Follow us for more delicious content!

 

Follow Titanium-22 on WordPress.com