Cơm rang kim chi xì tai PhD

Tự nhiên mình thèm cơm rang kim chi kinh khủng nên phải làm ngay cho nóng! Tèn ten… cơm rang kimchi xì tai PhD. Cơ bản là chay nhưng có thể biến tấu cho thuần chay được nha!

Hi there! Thank you for visiting us today. Don’t forget to Subscribe / Follow us for more delicious content!

 

Follow Titanium-22 on WordPress.com