Tự làm hamburgers đơn giản tại nhà

Tự làm burgers quả thực là khó nhằn tại mình khá tệ trong mấy khâu làm bánh. Và mình cũng ít ăn burgers ở ngoài tại mình không há to để cạp burgers được. Nhưng mình cũng muốn thử vượt qua rào cản này và thử yêu mến món burgers này xem sao, thêm nữa là tận dụng KitchenAid Stand Mixer của mình. Và đó là lý do của bài viết này!

Hi there! Thank you for visiting us today. Don’t forget to Subscribe / Follow us for more delicious content!

 

Follow Titanium-22 on WordPress.com