Tô Chấn – Mì hoành thánh kỷ niệm

Một trong những hàng hủ tiếu mì người Hoa mà mình yêu thích ở Sài Gòn. Ghé ăn nhiều tới nỗi chủ quán nhớ mặt, nhớ luôn style gọi món. Không ngờ đó là 1 cửa tiệm có tuổi đời đến hơn 50 năm.

Hi there! Thank you for visiting us today. Don’t forget to Subscribe / Follow us for more delicious content!

 

Follow Titanium-22 on WordPress.com